Metodiskie ieteikumi

Drukāt
Izstrādātas bāriņtiesas darbā izmantojamas veidlapas

Lai nodrošinātu vienotu pieeju bāriņtiesas veiktajām darbībām ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu nodrošināšanā valstī, VBTAI ir izstrādājusi lietošanai veidlapas bāriņtiesu kompetencē esošajos jautājumos.

Veidlapu paraugi izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi" prasībām.

 

Bāriņtiesas darbā izmantojamās veidlapas lūdzam skatīt pielikumos.

 

 


Pievienotie materiāli

 
Aizbildnībā esošā bērna dzīves apstākļu pārbaudes aktsAizgādnībā esošas personas dzīves apstākļu pārbaudes aktsAizgādnībā esošas personas dzīves apstākļu pārbaudes akts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
Bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna aprūpes pārbaudes akts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijāAudžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietotā bērna dzīves apstākļu pārbaudes aktsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 10.07.2020