Metodiskie ieteikumi

Drukāt
Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par bērna vai aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvību

Lai nodrošinātu vienotu pieeju bāriņtiesas veiktajām darbībām ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu nodrošināšanā valstī, VBTAI ir izstrādājusi "Metodiskos ieteikumus bāriņtiesām par bērna vai aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvību".

 

Lai iepazītos ar metodiskajiem ieteikumiem, lūdzam lejuplādēt pielikumu. 

 


Pievienotie materiāli

 
Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par bērna vai aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvībuMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.06.2020