Metodiskie ieteikumi

19.12.2011

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – inspekcija), nodrošinot bāriņtiesām metodisko ieteikumu sniegšanu to darbības pilnveidošanai bērnu tiesību aizsardzības jomā, piedāvā jaunu metodisko ieteikumu formu - gadījuma analīzi.        

 

09.02.2011

Vēršam bāriņtiesu uzmanību, ka stājušies spēkā Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumi Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”.

10.01.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5. pantā noteikto inspekcijas kompetenci, pilnveidojusi metodiskos ieteikumus bāriņtiesām „Par lēmumu un sēdes protokolu izstrādi”.

 

Detalizētāku informāciju lūdzam skatīt pielikumos.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.02.2019