Noderīga informācija

Drukāt
Bāriņtiesu darbinieku pilnveides programma

 

BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA, BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA UN BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA ZINĀŠANU PILNVEIDES MĀCĪBU PROGRAMMA

 

 

Programmas adresāts:

 

bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas loceklis.

 

Programmas mērķis:

 

 • papildināt zināšanas bērnu prettiesiskas aizvešanas gadījumu risināšanā;
 • papildināt zināšanas bērnu tiesību un interešu aizsardzības jomā.

Tematika ar laika sadali:

 

1. Latvijas un starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā...............................................................................   8 stundas

 

 • valsts un pašvaldību iestāžu sadarbības, risinot jautājumus par bērnu prettiesiskas aizvešanas civiltiesiskajiem aspektiem, jomu regulējošie normatīvie akti:
  • konvencijas;
  • starpvalstu līgumi;
  • Ministru kabineta noteikumi.

2. Institūciju sadarbība un kompetence bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu ievērošanas nodrošināšanā ................................................................................................... 16 stundas

 

 • bērnu obligātā ārstēšana, to regulējošie normatīvie akti;
 • psihologu tiesības, pienākumi un atbildība, sniedzot atzinumus par personas (vecāku, bērna, u.c.) psiholoģisko izpēti;
 • bāriņtiesas loma, nodrošinot ārstniecības iestādē ievietota bērna tiesību aizsardzību.

Kursa norise:

 

kursa ilgums 24 stundas.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020