Noderīga informācija

Drukāt
Par iesniegumu un atbilžu reģistrācijas kārtību

 

Vēršam bāriņtiesu uzmanību, ka sakarā ar Iesniegumu likuma stāšanos spēkā 2008.gada 1.janvārī, spēku zaudējis likums „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās". Saskaņā ar Iesniegumu likuma 3.panta piekto daļu iesniegumu un atbilžu reģistrācijas kārtību nosaka iestādes vadītājs. Ņemot vērā minēto, bāriņtiesas priekšsēdētājam ar rīkojumu jānosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti iesniegumi un sniegtas atbildes.

 

Ministrija iesaka saglabāt un turpināt reģistrēt iesniegumus iepriekš iekārtotajā iesniegumu reģistrācijas žurnālā vai elektroniski, ja ir izstrādāta attiecīga lietvedības datoru programma.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020