Noderīga informācija

Drukāt
Valsts statistikas pārskats

 

Ministrija informē, ka bāriņtiesas pārskatu par darbu 2008.gadā bāriņtiesām jāsagatavo un jāiesniedz ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumiem par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību. 

 

1. Noteikumi nosaka bāriņtiesas ikgadējā valsts statistikas pārskata veidlapas paraugu (pielikums), kā arī pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

 

2. Bāriņtiesa apkopo veidlapas paraugā norādīto informāciju, pamatojoties uz pārskata gadā izskatītajām lietām un pieņemtajiem lēmumiem, aizpilda veidlapu un līdz kārtējā gada 1.februārim iesniedz to Bērnu un ģimenes lietu ministrijā. 

 

3. Aizpildīto veidlapu Bērnu un ģimenes lietu ministrijā iesniedz personiski, nosūta pa pastu vai elektroniski, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Piedāvājam iespēju elektroniski aizpildīt bāriņtiesas ikgadējā valsts statistikas pārskata veidlapu.

 

Vēršam bāriņtiesu uzmanību, ka elektroniski aizpildīto veidlapu elektroniski nosūtīt ministrijai var tikai atbilstoši 2008.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.361 3.punkta prasībām, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

 

 

Valsts statistikas pārskata paraugs 

informacija10.jpg - 77.76 KB 

informacija10_2.jpg - 115.52 KB

informacija10_3.jpg - 104.33 KB

informacija10_4.jpg - 126.21 KB

informacija10_5.jpg - 112.46 KB

informacija10_6.jpg - 124.63 KB

informacija10_7.jpg - 135.97 KB

informacija10_8.jpg - 121.76 KB

informacija10_9.jpg - 121.99 KB

informacija10_10.jpg - 107.11 KB

informacija10_11.jpg - 111.9 KB

informacija10_112.jpg - 164.08 KB

informacija10_13.jpg - 87.07 KB


Pievienotie materiāli

 
Pārskata veidlapa elektroniskai aizpildīšanaiMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.12.2019