Noderīga informācija

Drukāt
Apstiprināta jauna bāriņtiesu darbinieku zināšanu pilnveides programma

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) priekšniece Laila Rieksta - Riekstiņa pēc saskaņošanas ar Labklājības ministriju un Tieslietu ministriju ir apstiprinājusi jaunu bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa zināšanu pilnveides mācību programmu. Minētajā programmā ir iekļautas tēmas, kuras, veicot bāriņtiesu darba uzraudzību un metodisko vadību, par nepieciešamām ir atzinusi VBTAI, kā arī tēmas, kuras kā nepieciešamas ir norādījuši bāriņtiesu darbinieki.

 

Nepieciešamība pēc jaunas programmas ir aktualizējusies, ņemot vērā to, ka kopš 2007. gada (kad toreizējais bērnu un ģimenes lietu ministrs A. Baštiks apstiprināja izstrādāto zināšanu pilnveides programmu) ir veikti būtiski grozījumi vairākos normatīvajos aktos, kā arī tādēļ, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas daudzviet Latvijas bāriņtiesās ir mainījies personāls.

 

Detalizētāku informāciju lūdzam skatīt pielikumā.

 

 


Pievienotie materiāli

 
Zināšanu pilnveides programmaMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 08.08.2020