Noderīga informācija

29.08.2017Drukāt
Stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka oficiālās statistikas veidlapas paraugu

Informējam, ka šī gada 30. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 325 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību” (turpmāk - Noteikumi), kas nosaka oficiālās statistikas veidlapas "Bāriņtiesas pārskats par darbu 20____. gadā" paraugu un minētās veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību. 

Papildus norādāms, ka Noteikumu pielikumā esošās veidlapas “Bāriņtiesas pārskata par darbu 20__.gadā” paraugs, bez jau iepriekš apkopotajiem statistikas datiem ietver arīdzan jaunus apkopojamos datus (ailes).  

 

Aicinām bāriņtiesas iepazīties ar Noteikumiem un ņemt vērā aktuālo veidlapas "Bāriņtiesas pārskats par darbu 20____. gadā" paraugu, apkopojot datus par bāriņtiesas darbību 2017. gadā un iesniedzot minēto informāciju līdz 2018. gada 1. februārim Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā.

 

Ar Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumiem Nr.325 iespējams iepazīties:  https://likumi.lv/ta/id/291866-noteikumi-par-oficialas-statistikas-veidlapas-paraugu-barintiesas-darbibas-joma-un-veidlapas-aizpildisanas-un-iesniegsanas

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.01.2021