Noderīga informācija

08.05.2018

Bāriņtiesas uz apmācībām var pieteikt visus potenciālos adoptētājus, kuri ir iesnieguši dokumentus bāriņtiesā, pirms adoptētāja statusa iegūšanas, kā arī adoptētājus, kuriem jau ir piešķirts adoptētāja statuss, bet, kuru ģimenēs vēl nav ievietoti bērni pirmsadopcijas aprūpes laikā, vai arī adoptētājus kuriem jau ir piešķirts adoptētāja statuss un kuru ģimenēs ir ievietoti bērni pirmsadopcijas aprūpes laikā.

24.11.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – VBTAI) 2017. gada 10. novembrī organizēja ikgadējo reģionālo bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides semināru (turpmāk – seminārs). Seminārs tika organizēts Rīgā, Valsts ieņēmumu dienesta telpās, nodrošinot tā translēšanu tiešsaistē uz reģioniem - Daugavpilī, Valmierā un Kuldīgā.

 

Lai iepazītos ar seminārā izmantotajām prezentācijām un uzzinātu detalizētāku informāciju par pasākuma norisi un vērtējumu, lūdzam lejuplādēt pielikumus.

29.08.2017

Informējam, ka šī gada 30. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 325 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību” (turpmāk - Noteikumi), kas nosaka oficiālās statistikas veidlapas "Bāriņtiesas pārskats par darbu 20____. gadā" paraugu un minētās veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību. 

10.10.2017

Ņemot vērā pēdējā laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (turpmāk – VBTAI) saņemtās bāriņtiesu vēstules ar lūgumu, gadījumos, kad VBTAI saņemtas privātpersonu sūdzības par bāriņtiesas rīcību konkrētās lietās, kopā ar VBTAI vēstuli ar lūgumu nosūtīt lietas dokumentu kopijas, nosūtīt arī privātpersonu sūdzību, VBTAI sagatavojusi informatīvu materiālu par bāriņtiesu tiesībām iepazīties ar VBTAI saņemto privātpersonu sūdzību saturu.

 

 

Lai iepazītos ar šo materiālu, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

 

 

06.10.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi informatīvi metodisko materiālu vecākiem "Strīdu, kas izriet no aizgādības tiesībām, un domstarpību risināšanas kārtība un iespējas".

 

Materiāls domāts galvenokārt vecākiem, taču var būt noderīgs arī speciālistiem.

 

 

Lai iepazītos ar šo materiālu, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

 

 

29.08.2017

Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments sadarbībā Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju ir izstrādājis Instrukciju par nepilngadīgo personu intervēšanu pārstāvniecībās ārvalstīs, gadījumos, kad bāriņtiesām nepieciešams  noskaidrot nepilngadīgas personas un/vai tās viesģimeņu/audžuģimeņu pārstāvju viedokli, kuras atrodas ārpus Latvijas teritorijas.

 

Aicinām iepazīties ar šo materiālu.

 

05.07.2017

Piedāvājam iepazīties ar apkopotajiem datiem par bāriņtiesu darbu 2014. - 2016. gadā.

 

 

Ar informāciju iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

27.03.2017

Valsts ieņēmuma dienests (turpmāk - VID) savā darbībā konstatējis gadījumus, ka nodokļu parāds, kas radies atsavinot nekustamo īpašumu un, neveicot ar darījumu saistīto nodokļu samaksu budžetā, piedzenams no nepilngadīgām personām. Ievērojot konstatēto, VID aicina vērst bāriņtiesu uzmanību bērnu mantisko tiesību aizsardzības nodrošināšanā, lai nepieļautu nepilngadīgo personu tiesību un ar likumu aizsargāto interešu aizskārumu.

 

 

Ar informāciju iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

15.03.2017

Prasības, kādas jāievēro, nosūtot Īrijas Centrālajai iestādei lūgumus Regulas1 55. panta un 56. panta ietvaros, proti, par informācijas apmaiņu par bērnu un par bērna ievietošanu citā dalībvalstī. Papildus sniegta informācija par procedūrām Īrijas kompetentajās iestādēs, lai veicinātu sociālo ziņojumu pieteikumu apstrādi un bērnu novietošanu aprūpē, kam ir pārrobežu raksturs.

 

 

1 2003. gada 27. novembra Regulas (EK) Nr. 2201/2003 “Par jurisdikciju un briedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr.1347/2000 atcelšanu (turpmāk – Regula)

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

03.01.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija laikā no 2016. gada 4. novembra līdz 2016. gada 9. decembrim organizēja bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārus. Semināri tika rīkoti Rīgā un reģionos (Rēzeknē, Smiltenē un Liepājā).

Kopumā semināros no 139 novadu pašvaldību un republikas pilsētu bāriņtiesām tika pārstāvētas 125 bāriņtiesas jeb 90%.

 

Ar detalizētāku informāciju var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 11.12.2018