Oficiālā bāriņtiesu statistika

03.06.2020

Pievienotajā dokumentā lūdzam skatīt bāriņtiesu iesniegto ikgada valsts statistikas pārskatu par bāriņtiesu darbu 2019. gadā analīzi.

 

2020. gada 7. jūlijā precizēta informācija 50. lpp. attiecībā uz pārsūdzēto lēmumu skaitu.

Atbilstoši 2017. gada 20. jūnijā MK noteikumiem Nr.352 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību", Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija apkopo bāriņtiesu iesniegtajās veidlapās iekļauto informāciju un līdz kārtējā gada 1. aprīlim datu kopsavilkumu ievieto VBTAI mājas lapā sadaļā “Oficiālā bāriņtiesu statistika” un iesniedz tās kopsavilkumu Centrālajā statistikas pārvaldē.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi "Pārskatu par bāriņtiesu darbu 2019. gadā kopsavilkumu".

 

Ar to iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

2020. gada 7. jūlijā precizēti dati 9.1. apakšpunktā.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi "Bāriņtiesu statistiku par 2018. gadu" un "Pārskatu par bāriņtiesu darbu 2018. gadā kopsavilkumu".

 

Ar tiem iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi "Pārskatu par bāriņtiesu darbu 2017. gadā kopsavilkumu".

 

Ar to iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

05.07.2017

Piedāvājam iepazīties ar apkopotajiem datiem par bāriņtiesu darbu 2014. - 2016. gadā.

 

 

Ar informāciju iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi "Pārskatu par bāriņtiesu darbu 2016. gadā kopsavilkumu".

 

Ar to iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

05.07.2016

Pievienotajā dokumentā lūdzam skatīt bāriņtiesu iesniegto ikgada valsts statistikas pārskatu par bāriņtiesu darbu 2015. gadā analīzi.

13.04.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi "Pārskatu par bāriņtiesu darbu 2015. gadā kopsavilkumu".

 

Ar to iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

08.09.2015

Pievienotajā dokumentā lūdzam skatīt bāriņtiesu iesniegto ikgada valsts statistikas pārskatu par bāriņtiesu darbu 2014. gadā analīzi.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.01.2021