Aktualitātes

03.06.2010

Noslēdzies ikgadējais eseju konkurss. Šogad tā nosaukums bija "Es risinu konfliktu...". Skolēni konkursam iesūtīja darbus par savu pieredzi un pārdomām dažādu konfliktsituāciju risināšanā skolas vidē.

Domājams, eseju konkursa dalībnieku idejas un domas varēs noderēt arī citiem lasītājiem. Tieši tāpat tās dos pozitīvu impulsu arī kustībai "Draudzīga skola".

Publicētas tiek tikai tās konkursā uzvarējušo skolēnu esejas, kuri tam ir devuši savu piekrišanu.

Ar esejās varat iepazīties pielikumā. Patīkamu lasīšanu!

27.04.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā ir ievietots metodiskais materiāls „Mediācija skolā”, ko pedagogu un skolēnu vajadzībām sagatavots Ullas Zumentes – Stīlas redakcijā. Lai gan prioritāri grāmata paredzēta skolām, tajā ieteikumus konfliktu risināšanai sarunu ceļā atradīs ikviens interesents.

29.04.2008

Rūpēšanās par bērnu jeb audzināšana ir gan prieka pilns un uzmundrinošs, gan nogurdinošs un brīžiem kaitinošs process. Šis ir milzīgs izaicinājums - rūpēties par tikko piedzimušu bērnu un vadīt viņu cauri dzīvei līdz viņš kļūst pieaudzis, iemācīt viņam visu, kas nepieciešams lai dzīvotu laimīgu un veiksmīgu dzīvi.

26.03.2010

Lai noskaidrotu Eiropas valstu pieredzi cīņā pret vardarbību skolās, Francijas Izglītības ministrija veica vairāku valstu aptauju šajā jautājumā. Tālāk varat iepazīties ar saņemto atbilžu kopsavilkuma tulkojumu.

18.03.2010

 Marta nogalē notiks pirmie izglītojoši informatīvie semināri skolotājiem par kustību „Draudzīga skola”.  

17.03.2010

Viens no kustības "Draudzīga skola" partneriem - centrs "Nodibinājums Dardzedze", organizē konkursu skolēniem, lai rosinātu labāk iepazīt savus klasesbiedrus.

12.03.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu skolēniem par kustības „Draudzīga skola” grafiskā logo izveidi. Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās vai speciālās izglītības iestādes, kā arī profesionālās izglītības iestādes audzēknis vai audzēkņu grupa.

08.03.2010

Lai veicinātu savstarpējo sapratni un iecietību skolas vidē un kolektīvā, kā arī sekmētu pozitīvas attiecības un mazinātu vardarbību skolā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sadarbībā ar centru „Nodibinājums „Dardedze”” un Latvijas Vecāku apvienību „VISI” organizē eseju konkursu skolēniem „Es risinu konfliktu...”
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.08.2018