Noderīga pieredze

06.03.2012

Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas skolēni organizējuši atmiņā paliekošu Meteņu svinēšanas pasākumu. Skolai šie svētki ir iespēja popularizēt mūsu valsts kultūras mantojuma daudzveidību, veicināt dažādu tautu kultūras tradīciju un valodu saglabāšanos, kā arī attīstīt skolēnos cieņu un iecietību pret citu tautu tradīcijām.

Ar pasākuma norisi iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo prezentāciju.

06.03.2012

Zaķumuižas pamatskolas skolēni jau otro gadu domāja par savas spēļu istabas izveidi skolā, lai brīvos brīžus varētu pavadīt lietderīgāk. Kad skolā atradās šim mērķim piemērota telpa, pie darba ķērās skolas skolēnu pašpārvalde, kuras dalībnieki paši iekārtoja un noformēja spēlu istabu.

Sīkāk par šo projektu varat uzzināt, lejuplādējot pielikumu.

19.03.2012

Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas skolēni organizējuši akciju "Uzzini, cik sver tava soma!". Tās laikā skolā tika izvietota informācija par atļauto skolas somu svaru, notika somu svēršana, kā arī skolēniem tika sniegtas rekomendācijas pareiza somas svara ievērošanai.

Sīkāk par šo projektu varat uzzināt, lejuplādējot pielikumu.

28.03.2012

Krāslavas Varavīksnes vidusskolai, izrādās ir savs mājas gariņš. Un šim mājas gariņam katru gadu, 1. aprīlī, tiek veltīti īpaši svētki.

Par to norisi sīkāk - pielikumā.

29.03.2012

Vēl viena laba tradīcija no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas. Šajā skolā katru gadu vecāko klašu skolēni dodas uz kapsētu, lai sakoptu skolā agrāk strādājušo un aizsaulē aizgājušo skolotāju, kuriem nav palikuši tuvinieki, kapa vietas.

Sīkāk par šo tradīciju - pielikumā.

02.04.2012

Riebiņu vidusskola atsūtījusi apkopojumu par saviem labajiem darbiem, kas paveikti skolas vides uzlabošanai mācību gada laikā. Pielikumā atrodamajā prezentācijā atrodams apraksts par skolas tradīcijām, piemēram, kopīgo Meteņu svinēšanu, dabas draugu kopābūšanas pasākumu "Meža zinis". Tāpat arī prezentācija sniedz ieskatu skolas sportiskajās aktivitātēs - velobraucienā "Vella rats", ģimeņu sporta dienā, kā arī citās interesantās un atraktīvās aktivitātēs.

03.04.2012

Vēl viena ilggadīga un vērienīga Krāslavas Varavīksnes vidusskolas tradīcija - festivāls "Mis Aerobika". Tas skolā norisinās jau 18 gadus un ir veltīts 8. marta svētkiem. Pirmais festivāls skolā notika 1994. gadā.

03.04.2012

Arī vērienīgi un krāšņi Jaungada pasaku uzvedumi ir viena no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas būtiskākajām tradīcijām. Tā tiek ievērota kopš 1989. gada.

10.04.2012

Ludzas 2. vidusskolas skolēnu dome ir sagatavojusi prezentāciju par skolēnu dalību Ludzas novada jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu konkursos. Tā rezultātā jaunieši apgūst sev nepieciešamās projektu īstenošanas iemaņas, kā arī iesaistās skolas un novada sabiedriskajās aktivitātēs, kopīgiem spēkiem uzlabojot dzīves vidi savā apkārtnē.

11.04.2012

Lazdonas pamatskolas pašpārvalde ir sagatavojusi prezentāciju par labajiem darbiem un idejām, kas tiek īstenotas skolā. Tā, mācību process skolā tiek organizēts tā, lai skolēni mācītos ar prieku. Skolas iekšējos kārtības noteikumus skolēni sagatavo un apstiprina paši, šeit ir arī iespēja izteikt savu viedokli, kritiku vai atbalstu, izmantojot "Atbalsta pastkastītes" starpniecību.

Par šīm un citām aktivitātēm sīkāk lūdzam skatīt pielikumā.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 28.11.2020