Noderīga pieredze

11.04.2012

Jelgavas 2. pamatskolas skolēnu sagatavotajā prezentācijā atrodamas ziņas par skolas labajiem darbiem un tradīcijām, uzlabojot psihosociālo vidi mācību iestādē. Piemēram, katra mācību gada sākumā skolā tiek organizēta akcija "Esi drošs", bet vasarā jaunāko klašu skolēniem no maznodrošinātajām ģimenēm ir iespēja apmeklēt "Vasaras skoliņu", kur notiek gan sekmju uzlabošanas darbs, gan pilnvērtīga atpūta. Skolā darbojas arī "Mediācijas skola", kur skolēni apgūst konflktu miermīlīgas risināšanas prasmes.

Par to un daudzām citām iniciatīvām sīkāka informācija atrodama pielikumā esošajā prezentācijā.

12.04.2012

Salas pamatskolas kolektīvs iepazīstina ar sevi prezentācijā, kur atrodama informācija par skolas pedagogiem un skolēniem, viņu tradīcijām un skolas absolventu ciešo saikni ar savu mācību iestādi.

Prezentāciju lūdzam skatīt pielikumā.

12.04.2012

Zaļenieku pamatskolas atsūtītajā prezentācijā atrodama gan vispārīga informācija par skolu, gan stāstījums par nozīmīgākajām skolas tradīcijām un pasākumiem, piemēram, konkursu "Skolas lepnums", radošajām vasaras nometnēm, palīdzības sniegšanu veciem un vientuļiem ļaudīm un daudz ko citu.

Par to sīkāk - pielikumā atrodamajā prezentācijā.

12.04.2012

Ludzas 2. vidusskolas kolektīvs izvēlējies aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, tādēļ skola iesaistījusies programmā "Augļi skolai". Tās laikā skolēni regulāri saņēma veselīgus vietējos augļus un dārzeņus, tika informēti par augļu un dārzeņu pozitīvo ietekmi uz veselību, kā arī paši projektu nedēļas laikā gatavoja savus pētījumus un prezentācijas par šo tēmu.

Sīkāk par Ludzas 2. vidusskolas pieredzi - pielikumā.

22.02.2013

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni dalās savā brīvprātīgā darba pieredzē. Viņi aktīvi piedalījušies pilsētas labiekārtošanā, sakopuši kritušo karavīru pieminekļa apkārtni, apsveikuši Krāslavas pensionārus u.tt.

Sīkāk par Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pieredzi - pielikumā.

02.12.2013

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8c. klases skolēni iesūtījuši mūsu jaunajam konkursam pārskatu par savu brīvprātīgo darbu, palīdzot veco ļaužu pansionāta "Priedes" iemītniekiem un kādai daudzbērnu ģimenei..

Sīkāk par Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pieredzi - pielikumā.

02.12.2013

Pelēču pamatskolas 9. klases skolēni stāsta par skolas tradīciju - Skolotāju dienas svinībām. Svētku tapšanā aktīvi iesaistījušies gan bērni, gan skolotāji, gan bērnu vecāki un absolventi.

Prezentācija par svinību norisi atrodama pielikumā.

10.01.2014

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.a klases skolēni stāsta par sevi un savu jauno projektu - "Skolas, pašvaldības un uzņēmumu ilgspējīgas sadarbības modelis karjeras attīstības atbalstam."

Prezentācija par skolēniem un viņu projektu atrodama pielikumā.

30.01.2014

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notikusi Veselības nedēļa, ko organizēja skolas Skolēnu padome kopā ar Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu nodaļu. Tās laikā skolēni rīkoja "Sarkanās lentītes akciju," akciju "Mēs pret abortiem," kā arī rīkoja plakātu konkursu par enerģētisko dzērienu kaitīgumu u.tt.

Prezentāciju par "Veselības nedēļas" norisēm lūdzam skatīt pielikumā.

30.01.2014

Stiklu internātpamatskolas 3. - 9. klašu meitenes skolas audzēkņiem organizējušas Latviju rakstu dienu. Pasākuma mērķis - aktualizēt latvju rakstu nozīmi, kā arī veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām sadarbības prasmes un uzlabot skolas vidi.

Par pasākuma norisi un rezultātiem var uzzināt, lejuplādējot pielikumu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.11.2020