Noderīga pieredze

19.03.2014

Ikšķiles vidusskolas 9.a klases kolektīvs aicina iepazīties ar savu veikumu - Labo darbu nedēļas pasākumiem. Ikšķiles skolēni pievērsušies vides sakopšanai, tā darot savu apkārtni zaļāku un visiem draudzīgāku.

Detalizētāka informācija par projektiem "Pauls lieto vēlreiz" un "Sakopsim Turklani" atrodama pielikumā.

19.03.2014

Krāslavas pamatskolas psiholoģe Velta Daņileviča dalās pieredzē par projektu "Čību diena", kas īstenots pēc viņas idejas. Šīs dienas laikā skolas skolēni un pedagogi bija aicināti ierasties skolā savās mīļākajās mājas čībās, lai skolas vidē ienestu vairāk mājīguma un draudzības.

Sīkāk par šo dienu - pielikumā.

19.03.2014

Krāslavas pamatskolas 7.b klases skolēni uzsākuši iniciatīvu visa mācību gada garumā - izveidojuši savu labo darbu krātuvi "Labo darbu koks". Ideja radusies, jo reizēm skolēni neapzinās savas veiksmes un sasniegumus, toties labi atceras kļūdas un neveiksmes. Tādēļ 7. b klase izveidojusi Labo darbu koku, kur skolēni par saviem labajiem darbiem uzlīmē kļavas lapas - jo nozīmīgāks darbs, jo lielāka lapa. Mācību gada beigās labie darbi tiks apkopoti un aktīvākie skolēni - apbalvoti.

Sīkāk par šo projektu - pielikumā.

20.03.2014

Krāslavas pamatskolai ir daudz labu ideju un iestrāžu. Viena no tādām ir "Spico talantu šovs", kas noticis jau ceturto reizi. Tāpat arī skolā ir sava Spico talantu galerija, kas darbojas kopš 2009./ 2010. mācību gada. Šo aktivitāšu mērķis ir palīdzēt atklāt katra skolēna talantus un potenciālu, īpaši palīdzot tiem skolēniem, kuri ikdienā tura ēnā un neuzdrošinās atklāties.

Vairāk par šo labo iniciatīvu var uzzināt, lejuplādējot pielikumā esošo prezentāciju.

20.03.2014

Vēl viena Krāslavas pamatskolas iniciatīva - draudzības pēcpusdiena "Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini". Tajā piedalījušies arī Aleksandrovas speciālās internātskolas audzēkņi un skolēni no Robežnieku pamatskolas, Andzeļu pamatskolas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas.

Pasākumā skolēni iepazinušies ar Latvijas Sarkanā krusta darbību, kopīgi gatavojuši Ziemassvētku dāvanas vientuļajiem pensionāriem un pansionātiem - disku ar pašu bērnu veidotas koncertprogrammas ierakstu, kā arī mācījušies savstarpējo cieņu un toleranci.

Par to visu sīkāk - pielikumā.

26.03.2014

Vēl viena iniciatīva no Krāslavas pamatskolas, kas saistīta ar bērnu pašiniciatīvas kluba "Spicais"  darbību. Šīs radošās darbnīcas laikā 34 bērni apguva radošās domāšanas, pozitīvas saskarsmes un prasmes sadarboties iemaņas. Savukārt radošās darbnīcas laikā tapušie skolēnu darbi tika izstādīti skolas foajē izstādē "Sapņu ķērāji".

 

26.03.2014

Krāslavas pamatskola nebeidz pārsteigt. Pielikumā var iepazīties ar vēl vienu šīs skolas iniciatīvu, kas pirmkārt vērsta uz visu skolēnu iekļaušanu klašu kolektīvos - radošo darbnīcu un izstādi "Manu sapņu pūra lāde". Skolā jau piekto gadu darbojas bērnu pašiniciatīvas klubs "Spicais", kurā notika radošā darbnīca, kurā četru mēnešu laikā 29 bērni apguva radošās domāšanas, pozitīvas saskarsmes un prasmes sadarboties iemaņas. Savukārt radošās darbnīcas laikā tapušie skolēnu darbi tika izstādīti skolas muzejā.

 

26.03.2014

Randenes pamatskolas skolēni stāsta par savu labdarības projektu, kā mērķis ir sociālās atstumtības mazināšana un nesavtīga prieka dāvāšana citiem.

Pirms Ziemassvētkiem skolēni gatavoja dāvanas VSAC "Latgale" Kalkūnu filiāles bērniem - no dzijas gatavotus lietussardziņus, puķes no konfektēm un papīra utt., bet Pirmajā Adventā nogādāja savas dāvanas Kalkūnu iemītniekiem.

Par to sīkāk - pielikumā.

 

11.04.2014

Ludzas 2. vidusskolas kolektīvs sagatavojis stāstu par savu foršo klasi un labajiem darbiem, ko tā dara.

Sīkāk lūdzam skatīt pielikumā.

 

11.04.2014

Krāslavas pamatskola aizvadītā gada nogalē īstenojusi radošo darbu projektu "Mans sapņu eņģelītis" sadarbībā ar novada mākslinieci Daigu Lapsu. Izmantojot viņas radošās idejas, tika gatavotas Ziemassvētku dāvanas sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada nodaļām.

Sīkāk lūdzam skatīt pielikumā.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.11.2020