KONKURSI!

10.03.2008

Zīmējumu konkurss „Pavasaris Šekspīra stilā” dod iespēju ikvienam skolēnam un profesionālās skolas audzēknim vizualizēt attiecības vai kādu to aspektu, kas vieno skolotājus, skolēnus un vecākus.

29.02.2008

Bērnu aprūpes iestāžu darbinieku un bērnu savstarpēji labvēlīgu attiecību veicināšanai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu „Mūs vienmēr uzklausa un saprot...” Konkursā audzēkņu grupas vai vienas grupas bērni var izvirzīt vienu savas iestādes darbinieku, kura darba stilu, personiskās īpašības un attiecību veidošanas prasmes viņi vērtē visaugstāk.

29.02.2008

Lai apzinātu, kā bērni izjūt un izprot iecietību skolā un noskaidrotu, kā viņi paši izpauž iecietību pret apkārtējiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina eseju konkursu „Es skolā jūtos labi, ja...”

 

Zemāk apkopota informācija par 2007.gada eseju konkursa „Es un Skolotājs” un skolēnu pieteikumu konkursa „Mūsu skolotājs" virzību un rezultātiem


04.12.2007

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkoto konkursu „Es un skolotājs” un „Mūsu skolotājs” uzvarētāji 2007.gada novembrī saņēma savas balvas.

03.10.2007

Š.g. 2.oktobrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) Skolotāju dienu atzīmēja kopā ar konkursa „MŪSU SKOLOTĀJS” uzvarētājiem. Šajā pasākumā skolotājiem bija vienreizēja iespēja dzirdēt, kādas ir skolēnu domas par skolu, kā skolēni vērtē Sava nominētā skolotāja darbu, tāpat arī uzzināt par spilgtākajiem notikumiem, ko skolēni saistībā ar Savu skolotāju atcerēsies arī nākotnē.

03.10.2007

Tas ir zinošs, darbīgs, uzticams, pretimnākošs un prasīgs, atklāts, pavisam noteikti ar labu humora izjūtu un spēju izprast skolēnu. Tas ir skolotājs, kas dod iespēju skolēnam parādīt, ka viņš ir saprātīga būtne, un skolotāja – skolēna komunikācija notiek kā svarīgai personai ar tikpat svarīgu personu.

01.10.2007

Otrdien, 2.oktobrī, atzīmējot Skolotāju dienu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizē konkursa „MŪSU SKOLOTĀJS” uzvarētāju tikšanos. Ar šī konkursa starpniecību noskaidroti tie 26 skolotāji, kuru darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā augstu novērtējuši paši skolēni, nominējot šos skolotājus konkursā „MŪSU SKOLOTĀJS” kā savus labākos.

21.09.2007

2007.gada martā un aprīlī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija visā Latvijā rīkoja skolēnu eseju konkursu „ES un SKOLOTĀJS” ar mērķi veicināt abpusēji cieņpilnas skolēnu un skolotāju attiecības, palīdzēt apzināties abu pušu uzskatus un skatījumu uz mācību procesu un gaisotni skolā.

21.09.2007

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2007.gada martā un aprīlī visā Latvijā rīkoja skolēnu pieteikumu konkursu „MŪSU SKOLOTĀJS” ar mērķi apzināt, kuras īpašības un kādu darba stilu skolēni savos skolotājos ciena un vērtē visaugstāk, kā arī veicināt labvēlīgas vides veidošanu starp skolēniem un pedagogiem.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.10.2018