KONKURSI!

03.10.2007

Tas ir zinošs, darbīgs, uzticams, pretimnākošs un prasīgs, atklāts, pavisam noteikti ar labu humora izjūtu un spēju izprast skolēnu. Tas ir skolotājs, kas dod iespēju skolēnam parādīt, ka viņš ir saprātīga būtne, un skolotāja – skolēna komunikācija notiek kā svarīgai personai ar tikpat svarīgu personu.

01.10.2007

Otrdien, 2.oktobrī, atzīmējot Skolotāju dienu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizē konkursa „MŪSU SKOLOTĀJS” uzvarētāju tikšanos. Ar šī konkursa starpniecību noskaidroti tie 26 skolotāji, kuru darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā augstu novērtējuši paši skolēni, nominējot šos skolotājus konkursā „MŪSU SKOLOTĀJS” kā savus labākos.

21.09.2007

2007.gada martā un aprīlī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija visā Latvijā rīkoja skolēnu eseju konkursu „ES un SKOLOTĀJS” ar mērķi veicināt abpusēji cieņpilnas skolēnu un skolotāju attiecības, palīdzēt apzināties abu pušu uzskatus un skatījumu uz mācību procesu un gaisotni skolā.

21.09.2007

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2007.gada martā un aprīlī visā Latvijā rīkoja skolēnu pieteikumu konkursu „MŪSU SKOLOTĀJS” ar mērķi apzināt, kuras īpašības un kādu darba stilu skolēni savos skolotājos ciena un vērtē visaugstāk, kā arī veicināt labvēlīgas vides veidošanu starp skolēniem un pedagogiem.

16.05.2007
Abos Valsts bērnu tiesību aizsardzība inspekcijas (VBTAI) rīkotajos konkursos „Es un Skolotājs” un „Mūsu Skolotājs” kopumā ir iesūtīts gandrīz pustūkstotis darbu. Eseju konkursā „Es un Skolotājs” VBTAI ir saņēmusi 355 dažāda vecuma skolēnu darbus, savukārt pieteikuma konkursā „Mūsu Skolotājs” – 131.
20.04.2007
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aicina skolēnus savas esejas konkursam „Es un Skolotājs” sūtīt līdz 30.aprīlim!
17.04.2007

Šo rakstu ieteicams izlasīt visiem skolniekiem un visiem tiem, kuri viņus pazīst – tātad, ikvienam, jo katrs taču pazīst kādu skolnieku vai viņa vecākus un draugus.

15.02.2007

Skolēnu un skolotāju attiecību stiprināšanai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aicina skolēnus piedalīties konkursos „Es un Skolotājs” un „Mūsu Skolotājs”, kuros bērniem un jauniešiem jāraksturo savas un vienaudžu attiecības ar pedagogiem.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.02.2019