Par projektu

Drukāt
Informācija par ESF līdzfinansēto projektu "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē"

Eiropas savienības fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija īsteno projektu Nr. 9.2.1.3./16/I/001 "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē".

Pielikumā atrodama detalizēta informācija par projekta pašreizējo statusu un sagaidāmajiem rezultātiem.

 


Pievienotie materiāli

 
Projekta kopsavilkumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 02.07.2020