STOPĒT BĪSTAMI

11.10.2007Drukāt
Turpinās „STOPĒT BĪSTAMI” aktivitātes

Jau vienu mēnesi visos Latvijas reģionos noris informatīva sociālā kampaņa „STOPĒT BĪSTAMI”, kuras laikā skolēni un viņu vecāki tiek informēti par dažādiem bērna drošības aspektiem, īpašu uzmanību veltot stopēšanas bīstamībai. Kampaņas ietvaros tiek apzināti skolēnu stopēšanas iemesli un pieredze.


Kā plānots, kampaņas „STOPĒT BĪSTAMI” ietvaros skolēnu informēšanā tiek iesaistīti arī citu institūciju pārstāvji, kuri regulāri apmeklē skolas un tiekas ar skolēniem – pašvaldības policija, pašvaldību bērnu tiesību speciālisti, izglītības iestāžu pārstāvji, ārpusģimenes aprūpes iestādes, izglītības pārvaldes, tādējādi aptverot iespējami plašu bērnu un vecāku skaitu. Vienlaicīgi ir iespēja lielāku uzmanību veltīt tam, lai informācija tiktu izplatīta mazās grupās – tiekoties ar skolēniem atsevišķās klasēs, nevis informējot visus vienā zālē.

 

Skolēni aizpilda anketu, ar kuras palīdzību kampaņas ietvaros tiek apzināti bērnu un pusaudžu stopēšanas iemesli un pieredze – šobrīd Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija saņēmusi vairāk kā 3000 anketu. Skolēniem tiek izdalīti arī informatīvie materiāli – bukleti, kurā apkopoti praktiski padomi, kā šo nedrošo pārvietošanās veidu – stopēšanu, padarīt iespējami drošāku, tāpat arī skolēni saņem uzlīmes, uz kurām ir kontaktinformācija, kur zvanīt, ja nepieciešama palīdzība.

 

Skolās, vilcienos un pašvaldību iestādēs tiek izvietoti plakāti bērniem un vecākiem par stopēšanas bīstamību. Tiek pārraidīta radioreklāma.

 

Joprojām turpinās skolēnu karikatūru konkurss „STOPĒT BĪSTAMI”, kas tiek organizēts sadarbībā ar humora un satīras žurnālu „Dadzis”. Skolēni savus darbus var sūtīt līdz š.g. 5.novembrim uz „Dadža” redakciju, adrese: Rīga, Graudu ielā 68–A310, LV-1058 vai uz e-pastu: redakcija@dadzis.lv

 

Par "STOPĒT BĪSTAMI" > Lasīt vairāk
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 04.06.2020