VIEGLI LASĪT

Drukāt
TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

Katram cilvēkam ir tiesības un pienākumi. Arī bērniem.

 

Bērna tiesības

 

Bērns ir cilvēks, kuram vēl nav 18 gadi.

 

Valsts nodrošina tiesības visiem bērniem.

 

Bērnam ir tiesības dzīvot.

 

Bērnam ir tiesības uz vārdu, uzvārdu un pilsonības iegūšanu.

 

Bērnam ir tiesības uz savu dzīvi un vietu, kur dzīvot.

 

Pret bērnu nedrīkst izturēties slikti. Bērnu nedrīkst sist, apsaukāt, mocīt.

 

Bērnam ir tiesības iet skolā. Bērnam ir tiesības piedalīties pulciņu nodarbībās.

 

Bērnam ir tiesības atpūsties.

 

Bērnam ir tiesības iegūt profesiju.

 

Bērnam ir tiesības bez maksas iet pie ārsta.

 

Ja bērnam nav vecāki vai vecāki slikti rūpējas par savu bērnu, tad valsts palīdz.

 

Bērnam var būt īpašums. Kamēr bērnam nav 18 gadi, par īpašumu atbild pieaugušais.

 

Bērnam ir tiesības brīvi izteikt savas domas. Bērns drīkst draudzēties ar citiem bērniem.

 

Bērnu nedrīkst izmantot bīstamā un smagā darbā.

 

Bērnam ir tiesības griezties pēc palīdzības bāriņtiesā vai pagasttiesā.

 

 

 

Bērna pienākumi

 

Bērnam ir pienākums par sevi rūpēties.

 

Bērnam ir pienākums palīdzēt mājas darbos.

 

Bērnam ar cieņu jāizturas pret citiem cilvēkiem.

 

Bērna pienākums ir klausīt savus vecākus.

 

Bērnam ir pienākumi pret citiem cilvēkiem.

 

Bērnam ir pienākums mācīties. Skolā ir jāievēro skolas noteikumi.

 

Bērnam ar cieņu jāizturas pret valsti. Jāievēro likumi.

 

 

 

Vecāku pienākumi

 

Līdz 18 gadu vecumam vecāki ir atbildīgi par savu bērnu.

 

Vecākiem ir pienākums rūpēties par saviem bērniem.

 

Vecākiem ir jānodrošina bērnam ēdiens, apģērbs un vieta, kur dzīvot.

 

Vecākiem ir jārūpējas, lai bērns ietu skolā.

 

Vecākiem ir jāaizstāv bērnu tiesības un intereses.

 

Ja vecāki nepilda savus pienākumus pret bērnu un, ja vecāki bērnu sit vai moka vecākus par to soda.

 

Vecāki nedrīkst atstāt bērnus līdz 7 gadu vecumam vienus pašus bez uzraudzības.

 

Vecākiem jārūpējas par bērnu drošību.

 

 

 

Speciālistu tiesības un pienākumi

 

Skolu, bērnu dārzu, bērnu namu, bērnu slimnīcu un citu vietu, kurās uzturas bērni, direktori un darbinieki ir atbildīgi par bērnu veselības un dzīvības aizsardzību.

 

Bērnu pasākumu organizētāji un pasākumu organizētāji, kuros piedalās bērni ir atbildīgi par bērnu veselības un dzīvības aizsardzību.

 

Minētās personas par izdarītajiem pārkāpumiem pret bērnu ir saucamas pie likumā noteiktās kārtības.

 

Darbinieks vai iestādes vadītājs, kurās uzturas bērni, pildot savus darba pienākumus ir atbildīgs par bērnu tiesību ievērošanu.

 

 

 

Pieaugušo pienākumi

 

Ikviena pieauguša cilvēka pienākums ir sargāt bērnu drošību.

 

Ja ir pamanīta jebkāda vardarbība pret bērnu jāziņo policijai, bāriņtiesai, pagasttiesai vai citām bērnu tiesību aizsardzības organizācijām.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 13.07.2020