Iekšējās kārtības realizēšana iestādē

30.05.2007Drukāt
Ieteikumi iekšējās kārtības noteikumu izstrādei bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs

Lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) veic pārbaudes bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori bieži saskaras ar neskaidrībām jautājumos par iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanu un piemērošanu iestādē.


Tāpēc VBTAI ir izstrādājusi metodiskos ieteikumus iekšējās kārtības noteikumu izstrādei bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs.


Pievienotie materiāli

 
Metodiskie ieteikumi iekšējās kārtības noteikumu izstrādei bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.09.2020