Ieteikumi vecākiem un speciālistiem

15.01.2009Drukāt
Ieteikumi bērnu tiesību nodrošināšanai psihoneiroloģiskajās slimnīcās ilgstošas ārstēšanās gadījumā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) katru gadu veic plānveida bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes psihoneiroloģiskajās slimnīcās, kurās uzturas bērni. Pārbaužu laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, kā tiek nodrošinātas bērnu, tajā skaitā arī bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības.

 


Bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu laikā konstatēts, ka atsevišķos gadījumos iestāžu nepietiekamās sadarbības dēļ tiek pārkāptas bērnu tiesības uz aizsardzību.

 

Pārbaudēs konstatēts, ka

·          bērniem netiek nodrošinātas tiesības uz izglītību,

·          atbilstoši dzīves apstākļi,

·          sazināšanās iespēja ar vecākiem vai likumisko pārstāvi, kā arī citi pārkāpumi.

 

Vienlaikus konstatēts, ka bāriņtiesas atsevišķos gadījumos nav veikušas normatīvajos aktos noteiktās darbības, lai lemtu par aprūpes tiesību atjaunošanu vai prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu tajos gadījumos, kad slimnīcā atrodas bez vecāku gādības palicis bērns.

 

Lai novērstu problēmas, kas saistītas ar bērnu tiesību nodrošināšanu ilgstošas ārstēšanās gadījumā, inspekcija ir sagatavojusi ieteikumus par bērnu tiesību nodrošināšanu ilgstošas ārstēšanās gadījumā psihoneiroloģiskajās slimnīcās, kas paredzēti ārstniecības iestādēm, ārpusģimenes aprūpes iestādēm, bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem.

 

 


Pievienotie materiāli

 
Ieteikumi bērnu tiesību nodrošināšanai psihoneiroloģiskajās slimnīcās ilgstošas ārstēšanās gadījumāMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.11.2020