Ieteikumi vecākiem un speciālistiem

25.04.2008Drukāt
Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, veicot normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības jomā, bieži saskārusies ar problēmām darbā, ko dažādas institūcijas veica ar riska grupu bērniem.


2007.gada nogalē inspekcija veica pašvaldību administratīvo komisiju aptauju par pašvaldību praksi likuma „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” 14.panta (iespēja piemērot papildus audzinoša rakstura piespiedu līdzekli – pienākumu ārstēties no apreibinošu vielu atkarības) piemērošanā.

 

Izvērtējot pašvaldību sniegtās atbildes, inspekcija secinājusi, ka nepieciešams apkopot pašvaldību pieredzi un izstrādāt ieteikumus, kas palīdzētu praktiski risināt pašvaldību vēstulēs biežāk minētās problēmas, tai skaitā:

-    problēmas ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas un uzraudzības kārtību;

-    papildus piespiedu līdzekļa – pienākuma ārstēties no apreibinošu vielu atkarības - piemērošanu;

-    problēmas ar atkarīgo bērnu ārstēšanu.

 

Inspekcijas izstrādātajos ieteikumos ir divas daļas:

1)     attiecas uz inspekcijas redzeslokā nonākušajām problēmām ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu vispār;

2)     attiecas īpaši uz bērniem, kuri likumpārkāpumus izdarījuši apreibinošu vielu atkarības dēļ.

 

Ieteikumi izstrādāti, lai:

- mudinātu pašvaldību administratīvās komisijas aktīvāk piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus;

- sniegtu atbildes uz pašvaldību izvirzītajiem jautājumiem;

- analizētu un skaidrotu normatīvo aktu prasības attiecībā uz papildus audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – pienākums ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu vai citādas atkarības.

 

Ieteikumi pieejami tepat pievienotajos materiālos. Ņemot vērā, ka inspekcijai nav tiesību sniegt likuma interpretāciju, kas saistoša citām institūcijām, ieteikumos sniegtā informācija uzskatāma par inspekcijas viedokli.

 


Pievienotie materiāli

 
Ieteikumi pašvaldību administratīvajām komisijām par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniemMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.11.2020