Metodiskie ieteikumi darbā ar bērniem

05.06.2007Drukāt
Konferences „Citāds bērns skolā” metodiskie materiāli

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina pedagogus un citus izglītības iestāžu speciālistus iepazīties ar konferences „Citāds bērns skolā” dalībnieku materiāliem.


Rakstam pievienotajos failos atrodams Latvijas Universitātes profesora Valža Folkmaņa materiāls „Inovācijas pedagoģiskajā darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un uzvedības traucējumi”, kurā viņš skaidro, ko saprot ar jēdzienu „mācīšanās grūtības” un, kādi faktori tās izraisa. 

 

Saldus rajona Izglītības pārvaldes vadītājas Saulcerītes Levicas materiālā uzmanība vērsta uz vides, audzināšanas un iedzimtības faktoriem, kas sekmē vai traucē bērnam mācīties, kā arī Saldus rajona izglītības iestāžu pieredzei darbā ar bērniem, kuriem raksturīgi mācību traucējumi.

 

Savukārt Mag.soc.paed., LU doktorante Irēna Hadaņonoka skaidro bērnu ar mācības darbību traucējumu sociālās integrācijas īpatnības.


Pievienotie materiāli

 
Inovācijas pedagoģiskajā darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un uzvedības traucējumi - Latvijas Universitātes docents Valdis FolkmanisSaldus rajona izglītības iestāžu pieredze darbā ar bērniem, kam konstatēti mācību traucējumi - Saldus rajona Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte LevicaBērnu ar mācību traucējumiem sociālās integrācijas īpatnības I - Irēna Hadaņonoka
Bērnu ar mācību traucējumiem sociālās integrācijas īpatnības II - Irēna HadaņonokaMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 15.01.2021