Par bērniem drošāku internetu

05.09.2006Drukāt
Bērniem kaitīgas informācijas atpazīšana internetā

Ieteikumi interneta pakalpojumu sniedzējiem

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi vadlīnijas nelikumīgas un bērnu garīgajai attīstībai kaitīgas informācijas atpazīšanai internetā. Vadlīnijās iekļautas atsauces uz pašreizējo nelikumīgās un kaitīgās informācijas aprites regulējumu Latvijas normatīvajos aktos, ieteikumi šādas informācijas atpazīšanai, kā arī priekšlikumi šādas informācijas ierobežošanai.


Nesen sabiedrībā aktualizējusies diskusija par nepieciešamību ierobežot bērnu garīgajai attīstībai kaitīgas informācijas pieejamību bērniem.

Publikācijās presē, kā arī interneta pakalpojumu sniedzēju pārstāvju viedokļos bieži tiek pausts uzskats, ka Latvijas normatīvos aktos nav iekļauta vardarbības pret bērniem definīcija, nepastāv vardarbību propagandējošu materiālu izplatības ierobežojumi un nav mehānisma šādu materiālu ierobežošanai. Personas, kas atbildīgas par interneta saturu, bieži arī atsaucas uz likumdošanas regulējuma trūkumu arī attiecībā uz bērnu pornogrāfiju.

 

Tāpēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi vadlīnijas nelikumīgas un bērnu garīgajai attīstībai kaitīgas informācijas atpazīšanai internetā. Vadlīnijās iekļautas atsauces uz pašreizējo nelikumīgās un kaitīgās informācijas aprites regulējumu Latvijas normatīvajos aktos, ieteikumi šādas informācijas atpazīšanai, kā arī priekšlikumi šādas informācijas ierobežošanai.

 

Vienlaikus vēršam Jūsu uzmanību, ka vadlīnijām ir ieteikuma raksturs un to ievērošana vai neievērošana ir atkarīga no katras fiziskas vai juridiskas personas, kas saskaras ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, tiesiskās apziņas un labās gribas. Tomēr aicinām Jūs ievērot Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta otrajā daļā noteikto, ka visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās vai juridiskās personas, prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses.

 

Vadlīnijas ir saskaņotas ar Latvijas Interneta asociāciju, un to izstrādē piedalījās arī „Vox consulting group” pārstāvis.

 


Pievienotie materiāli

 
Vadlīnijas nelikumīgas un bērnu garīgajai attīstībai kaitīgas informācijas atpazīšanai internetāMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 16.01.2021