Pašvaldības

Drukāt
PAŠVALDĪBAS

Latvijas Pašvaldību savienība www.lps.lv
Republikas nozīmes pilsētas
Rīgas pilsētas dome www.riga.lv
Daugavpils pilsētas dome www.daugavpils.lv
Jelgavas pilsētas dome www.jelgava.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldība www.jekabpils.lv
Jūrmalas pilsētas dome www.jurmala.lv
Liepājas pilsētas dome www.liepaja.lv
Rēzeknes pilsētas dome www.rezekne.lv
Valmieras pilsētas pašvaldība www.valmiera.lv
Ventspils pilsētas dome www.ventspils.lv
Novadu pašvaldības
Ādažu novada pašvaldība www.adazi.lv
Aglonas novada pašvaldība www.aglona.lv
Aizkraukles novada pašvaldība www.aizkraukle.lv
Aizputes novada pašvaldība www.aizpute.lv
Aknīstes novada pašvaldība www.akniste.lv
Alojas novada pašvaldība www.aloja.lv
Alsungas novada pašvaldība www.alsunga.lv
Alūksnes novada pašvaldība www.aluksne.lv
Amatas novada pašvaldība www.amatasnovads.lv
Auces novada pašvaldība www.auce.lv
Apes novada pašvaldība www.ape.lv
Babītes novada pašvaldība www.babite.lv
Baldones novada pašvaldība www.baldone.lv
Baltinavas novada pašvaldība www.baltinava.lv
Balvu novada pašvaldība www.balvi.lv
Bauskas novada pašvaldība www.bauska.lv
Beverīnas novada pašvaldība www.beverinasnovads.lv
Brocēnu novada pašvaldība www.broceni.lv
Burtnieku novada pašvaldība www.burtniekunovads.lv
Carnikavas novada pašvaldība www.carnikava.lv
Cēsu novada pašvaldība www.cesis.lv
Cesvaines novada pašvaldība www.cesvaine.lv
Ciblas novada pašvaldība www.ciblasnovads.lv
Dagdas novada pašvaldība www.dagda.lv
Daugavpils novada pašvaldība www.dnd.lv
Dobeles novada pašvaldība www.dobele.lv
Dundagas novada pašvaldība www.dundaga.lv
Durbes novada pašvaldība www.durbe.lv
Engures novada pašvaldība www.enguresnovads.lv
Ērgļu novada pašvaldība www.ergli.lv
Garkalnes novada pašvaldība www.garkalne.lv
Grobiņas novada pašvaldība www.grobina.lv
Gulbenes novada pašvaldība www.gulbene.lv
Iecavas novada pašvaldība www.iecava.lv
Ikšķiles novada pašvaldība www.ikskile.lv
Ilūkstes novada pašvaldība www.ilukste.lv
Inčukalna novada pašvaldība www.incukalns.lv
Jaunjelgavas novada pašvaldība www.jaunjelgava.lv
Jaunpiebalgas novada pašvaldība www.jaunpiebalga.lv
Jaunpils novada pašvaldība www.jaunpils.lv
Jēkabpils novada pašvaldība www.jekabpils-rp.lv
Jelgavas novada pašvaldība www.jelgavasnovads.lv
Kandavas novada pašvaldība www.kandava.lv
Kārsavas novada pašvaldība www.karsava.lv
Kocēnu novada pašvaldība www.valmierasnovads.lv
Kokneses novada pašvaldība www.koknese.lv
Krāslavas novada pašvaldība www.kraslava.lv
Krimuldas novada pašvaldība www.krimulda.lv
Krustpils novada pašvaldība www.krustpils.lv
Kuldīgas novada pašvaldība www.kuldiga.lv
Ķeguma novada pašvaldība www.kegums.lv
Ķekavas novada pašvaldība www.kekava.lv
Lielvārdes novada pašvaldība www.lielvarde.lv
Līgatnes novada pašvaldība www.ligatne.lv
Limbažu novada pašvaldība www.limbazi.lv
Līvānu novada pašvaldība www.livani.lv
Lubānas novada pašvaldība www.lubana.lv
Ludzas novada pašvaldība www.ludzaspils.lv
Madonas novada pašvaldība www.emadona.lv
Mālpils novada pašvaldība www.malpils.lv
Mārupes novada pašvaldība www.marupe.lv
Mazsalacas novada pašvaldība www.mazsalaca.lv
Mērsraga novada pašvaldība www.mersrags.lv
Naukšēnu novada pašvaldība www.naukseni.lv
Neretas novada pašvaldība www.neretasnovads.lv
Nīcas novada pašvaldība www.nica.lv
Ogres novada pašvaldība www.ogresnovads.lv
Olaines novada pašvaldība www.olaine.lv
Ozolnieku novada pašvaldība www.ozolnieki.lv
Pārgaujas novada pašvaldība www.pargaujasnovads.lv
Pāvilostas novada pašvaldība www.pavilosta.lv
Pļaviņu novada pašvaldība www.plavinas.lv
Preiļu novada pašvaldība www.preili.lv
Priekules novada pašvaldība www.priekulesnovads.lv
Priekuļu novada pašvaldība www.priekuli.lv
Raunas novada pašvaldība www.rauna.lv
Rēzeknes novada pašvaldība www.rezeknesnovads.lv
Riebiņu novada pašvaldība www.riebini.lv
Rojas novada pašvaldība www.roja.lv
Ropažu novada pašvaldība www.ropazi.lv
Rucavas novada pašvaldība www.rucava.lv
Rugāju novada pašvaldība www.rugaji.lv
Rūjienas novada pašvaldība www.rujiena.lv
Rundāles novada pašvaldība www.rundale.lv
Salacgrīvas novada pašvaldība www.salacgriva.lv
Salas novada pašvaldība www.salasnovads.lv
Salaspils novada pašvaldība www.salaspils.lv
Saldus novada pašvaldība www.saldus.lv
Saulkrastu novada pašvaldība www.saulkrasti.lv
Sējas novada pašvaldība www.sejasnovads.lv
Siguldas novada pašvaldība www.sigulda.lv
Skrīveru novada pašvaldība www.skriveri.lv
Skrundas novada pašvaldība www.skrunda.lv
Smiltenes novada pašvaldība www.smiltene.lv
Stopiņu novada pašvaldība www.stopini.lv
Strenču novada pašvaldība www.strencunovads.lv
Talsu novada pašvaldība www.talsi.lv
Tērvetes novada pašvaldība www.tervetesnov.lv
Tukuma novada pašvaldība www.tukums.lv
Vaiņodes novada pašvaldība www.vainode.lv
Valkas novada pašvaldība www.valka.lv
Varakļānu novada pašvaldība www.varaklani.lv
Vārkavas novada pašvaldība www.varkava.lv
Vecpiebalgas novada pašvaldība www.vecpiebalga.lv
Vecumnieku novada pašvaldība www.vecumnieki.lv
Ventspils novada pašvaldība www.ventspilsnd.lv
Viesītes novada pašvaldība www.viesite.lv
Viļakas novada pašvaldība www.vilaka.lv
Viļānu novada pašvaldība www.vilanunovads.lv
Zilupes novada pašvaldība www.zilupe.lv
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 28.11.2020