Speciālistu tiesības un pienākumi

Bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citu tādu iestāžu vadītāji un darbinieki, kurās uzturas bērni, bērnu pasākumu un tādu pasākumu organizatori, kuros piedalās bērni, ir atbildīgi par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā, lai viņam tiktu sniegti kvalificēti pakalpojumi un ievērotas citas viņa tiesības.


2007.gada 1.augusts. Pēc vairākiem traģiskiem gadījumiem bērnu iestādēs un pasākumos, kad bijusi situācija, kurā, iespējams, atbildīgā darbinieka paviršības, neuzmanības vai bezdarbības dēļ ir gājis bojā vai guvis smagas traumas bērns, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) plāno izvērtēt ir vai nav nepieciešams veikt grozījumus Krimināllikumā, kas paredzētu iestāžu vadītāju un darbinieku, kā arī bērnu pasākumu organizatoru kriminālatbildību.

MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 16.12.2017