Uzticības tālrunis

14.04.2016Drukāt
Informatīvās akcijas laikā saņem gandrīz 1000 zvanu

Lai cīnītos pret seksuālo vardarbību un palīdzētu tās atpazīšanā, kā arī seku mazināšanā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no 6. līdz 13. aprīlim rīkoja informatīvās akcijas „Vardarbība nav mazs noslēpums. Runā par TO!” 1. daļu.

 

Šogad akcijas laikā Uzticības tālrunī 116111 tika saņemti 915 zvani un 314 gadījumos tika sniegta psiholoģiskā palīdzība. No šīm konsultācijām 43 gadījumos zvanītāji vērsās pēc palīdzības emocionālas, 16 - fiziskas, 6 – seksuālas vardarbības gadījumā. 5 gadījumos par iespējamo vardarbību un nespēju nodrošināt bērniem piemērotu aprūpi informācija tika nodota atbilstošās pašvaldības sociālajam dienestam.

 

Būtiskākie jautājumi bija saistīti ar ilgstošu seksuālo vardarbību ģimenē, seksuāla rakstura piedāvājumiem internetā, vecāku fizisku un emocionālu vardarbību pret bērniem, bērnu pamešanu novārtā ģimenē, kā arī atkarību problēmām, kad 21 gadījumā tika sniegtas konsultācijas par atkarības jautājumu risināšanu.

 

Vērtējot aizvadīto akciju rezultātus, secināms, ka seksuālā vardarbība ir viena no pašām smagākajām tēmām, par ko cietušie bieži vien atsakās runāt vai arī mēdz mainīt iepriekš sniegto informāciju. Tieši tāpat seksuālās vardarbības upuri nereti noliedz notikušo vardarbību, kā arī atsakās no palīdzības.

 

Detalizētāku informāciju par seksuālas vardarbības atpazīšanu, pazīmēm, sekām un atbildību var iegūt VBTAI mājaslapā: http://www.bti.gov.lv/lat/uzticibas_talrunis/pretvardarbibas_kampana/

 

 

 

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, zvanot gan no fiksētā, gan mobilā telefona.

Uzticības tālrunis 116111strādā visu diennakti.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.08.2020