Institūcijas budžeta izdevumi

12.01.2018Drukāt
Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas amatpersonām izmaksātais atalgojums 2017. gada decembrī
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publisko amatpersonām izmaksāto atalgojumu 2017. gada decembrī.

N.p.k Vārds Uzvārds Struktūrvienības nosaukums Amats  Izmaksātais atalgojums EUR 
1 Jānis Ukše Administratīvā nodaļa nod.vadītājs 1600,19
2 Inga Millere Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām,uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1274,54
3 Liene  Kauliņa-Bandre Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām,uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē priekšnieka vietnieks 1899,00
4 Inese Kapača Bāriņtiesu un audžuģimeņu departaments Galvenais inspektors 724,58
5 Laura Ķurbe Bāriņtiesu un audžuģimeņu departaments Galvenais inspektors 556,05
6 Līga Tetere Bāriņtiesu un audžuģimeņu departaments departamenta direktora vietn. 1734,51
7 Valentīna Gluščenko Bāriņtiesu un audžuģimeņu departaments Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1203,44
8 Baiba Skrabāne Bērnu tiesību aizsardzības departaments Galvenais inspektors 714,54
9 Edīte Milevska Bērnu tiesību aizsardzības departaments Galvenais inspektors 789,09
10 Gunita Kopeika Bērnu tiesību aizsardzības departaments Galvenais inspektors 732,42
11 Ilona Šlisere Bērnu tiesību aizsardzības departaments Galvenais inspektors 573,39
12 Ina Hižņikova Bērnu tiesību aizsardzības departaments Galvenais inspektors 674,29
13 Inga Dobele Bērnu tiesību aizsardzības departaments Galvenais inspektors 634,03
14 Inga Krastiņa Bērnu tiesību aizsardzības departaments Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1203,44
15 Ivita Dambeniece Bērnu tiesību aizsardzības departaments Galvenais inspektors 869,59
16 Jūlija Miranoviča Bērnu tiesību aizsardzības departaments Galvenais inspektors 430,64
17 Liene Masļeņikova Bērnu tiesību aizsardzības departaments departamenta direktora vietn. 961,38
18 Mairita Spulle Bērnu tiesību aizsardzības departaments Galvenais inspektors 863,34
19 Renāte Alberga Bērnu tiesību aizsardzības departaments Galvenais inspektors 714,53
20 Rita Vasiļjeva Bērnu tiesību aizsardzības departaments Galvenais inspektors 655,65
21 Sindijs Logins Bērnu tiesību aizsardzības departaments Galvenais inspektors 789,09
22 Anita Gotharde Vadība priekšnieka vietnieks 1831,71
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.02.2019