Institūcijas budžeta izdevumi

28.05.2018Drukāt
Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018. gada aprīlī

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publisko amatpersonām un darbiniekiem izmaksāto atalgojumu 2018. gada aprīlī.

 

N.p.k. Vārds Uzvārds Amats Aprēķinātais atalgojums EUR
1 Dace Āķe Juridiskās Nodaļas vadītājs 1804,61
2 Renāte Alberga Galvenais inspektors 1048,50
3 Jūlija Blažuka Sociālais darbinieks 1190,00
4 Aija Blūma Galvenais inspektors 1582,00
5 Liene Bokova Lietvedības pārzinis 670,00
6 Ija Cimdiņa Psihiatrs 643,50
7 Ivita Dambeniece Galvenais inspektors 1448,35
8 Kristaps Daukšte Informācijas vadības speciālists 612,00
9 Sigita Dēliņa Referents 456,30
10 Marianna Dreja Priekšnieks 2943,20
11 Anita Ērgle Referents 295,18
12 Ilze Garkalne Referents 732,70
13 Ilona Gehtmane-Hofmane Referents 384,30
14 Anita Gotharde Priekšnieka vietnieks 2305,80
15 Ina Hižņikova Vecākais inspektors 924,26
16 Helmārs Immers Automobiļa vadītājs 754,62
17 Māra Jansone Referents 819,25
18 Inese Kapača Vecākais inspektors 812,00
19 Liene  Kauliņa-Bandere Priekšnieka vietnieks 2124,63
20 Sanita Kokenberga Referents 1210,00
21 Sigita Kokoreviča Vecākais inspektors 195,00
22 Gunita Kopeika Vecākais inspektors 1156,50
23 Ivars Koškins Referents 300,00
24 Inga Krastiņa Departamenta direktors 5486,04
25 Laura Ķurbe Departamenta direktora vietnieks 1090,00
26 Vineta  Laizāne Psihologs 1190,00
27 Jānis Lapa Referents 330,00
28 Sindijs Logins Juriskonsults 1021,25
29 Aleksejs Makuševs Vecākais inspektors 812,00
30 Natālija Maķējeva Lietvedis 741,77
31 Viktorija Maļinovska Vecākais inspektors 68,58
32 Edīte Milevska Galvenais inspektors 1170,00
33 Inga Millere Nodaļas vadītājs 1805,04
34 Marija Musatova Psihologs 1190,00
35 Jānis Pāvulēns Projekta konsultants bērnu tiesību aizsardzības jomā 643,50
36 Līga Rēdere Projekta konsultants administratīvajos jautājumos 1287,00
37 Reinalds Rimša Referents 741,66
38 Laura Romanova Vecākais inspektors 140,73
39 Inese Roste Speciālais pedagogs 1093,00
40 Anda Sauļūna Referents (uzticības tālruņa sadarbībai ar ārvalstu organizācijām) 1006,88
41 Inga Sazonova Juriskonsults 1416,00
42 Baiba Skrabāne Galvenais inspektors 962,00
43 Agris Skudra Departamenta direktors 1104,80
44 Marija Sorokina Referents 780,00
45 Ilona Sprūģe Psihiatrs 679,03
46 Mairita Spulle Galvenais inspektors 1210,86
47 Ilona Šlisere Vecākais inspektors 1015,00
48 Kristīne Timofejeva Referents 700,00
49 Taivo Trams Referents 1534,00
50 Jānis Ukše Nodaļas vadītājs 1910,27
51 Ļubova Vasečko Referents 437,58
52 Rita Vasiļjeva Galvenais inspektors 1108,75
53 Amanda Vēja Departamenta direktors 1413,60
54 Evita Vikmane Referents 336,00
55 Olga Vingre Projekta vadošais Finansists 1800,31
56 Ginta Voinarovska Sociālais darbinieks 1190,00
57 Vita Zariņa Vecākais inspektors 1313,00
58 Inese Zvirgzdiņa Vecākais inspektors 650,00
59 Maija Žuka-Jēkabsone Atkarību profilakses speciālists 546,50
64337,85
 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.02.2019