Institūcijas budžeta izdevumi

07.06.2018Drukāt
Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018. gada maijā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publisko amatpersonām un darbiniekiem izmaksāto atalgojumu 2018. gada maijā.

 

N.p.k. Vārds Uzvārds Amats Aprēķinātais atalgojums EUR
1 Dace Āķe Juridiskās nodaļas vadītājs 1795,30
2 Renāte Alberga Departamenta direktors 663,42
3 Jūlija Blažuka Sociālais darbinieks 1190,00
4 Aija Blūma Galvenais inspektors 680,65
5 Liene Bokova Lietvedības pārzinis 711,35
6 Ija Cimdiņa Psihiatrs 643,50
7 Kristaps Daukšte Informācijas vadības speciālists 612,00
8 Sigita Dēliņa Referents 423,54
9 Marianna Dreja Priekšnieks 2862,87
10 Anita Ērgle Referents 575,64
11 Ilze Garkalne Referents 817,37
12 Ilona Gehtmane-Hofmane Referents 420,00
13 Anita Gotharde Priekšnieka vietnieks 2305,80
14 Ina Hižņikova Galvenais inspektors 990,47
15 Helmārs Immers Automobiļa vadītājs 923,00
16 Māra Jansone Referents 855,01
18 Inese Kapača Vecākais inspektors 812,01
19 Liene  Kauliņa-Bandere Priekšnieka vietnieks 2101,90
20 Sanita Kokenberga Referents 3170,46
21 Sigita Kokoreviča Vecākais inspektors 650,00
22 Gunita Kopeika Galvenais inspektors 523,23
23 Ivars Koškins Referents 202,61
24 Laura Ķurbe Departamenta direktora vietnieks 1187,56
25 Vineta  Laizāne Psihologs 1190,00
26 Jānis Lapa Referents 300,01
27 Sindijs Logins Juriskonsults 950,00
28 Aleksejs Makuševs Vecākais inspektors 834,00
29 Natālija Maķējeva Lietvedis 758,41
30 Edīte Milevska Galvenais inspektors 1157,13
31 Inga Millere Nodaļas vadītājs 1884,53
32 Marija Musatova Psihologs 1190,00
33 Jānis Pāvulēns Projekta konsultants bērnu tiesību aizsardzības jomā 643,49
34 Līga Rēdere Projekta konsultants administratīvajos jautājumos 1287,00
35 Reinalds Rimša Referents 733,54
36 Inese Roste Speciālais pedagogs 1104,22
37 Anda Sauļūna Referents (uzticības tālruņa sadarbībai ar ārvalstu organizācijām) 984,78
38 Inga Sazonova Juriskonsults 1560,00
39 Baiba Skrabāne Departamenta direktora vietnieks 1176,19
40 Agris Skudra Departamenta direktors 1381,00
41 Marija Sorokina Referents 817,37
42 Ilona Sprūģe Psihiatrs 643,50
43 Ilona Šlisere Vecākais inspektors 4181,49
44 Kristīne Timofejeva Referents 580,39
45 Taivo Trams Referents 1534,00
46 Jānis Ukše Nodaļas vadītājs 1887,85
47 Ļubova Vasečko Referents 493,74
48 Rita Vasiļjeva Galvenais inspektors 1104,59
49 Brigita Veidmane Referents 731,72
50 Amanda Vēja Departamenta direktors 1514,57
51 Evita Vikmane Referents 438,90
52 Olga Vingre Projekta vadošais finansists 1801,80
53 Ginta Voinarovska Sociālais darbinieks 1190,00
54 Vita Zariņa Galvenais inspektors 1313,00
55 Inese Zvirgzdiņa Vecākais inspektors 650,00
56 Maija Žuka-Jēkabsone Atkarību profilakses speciālists 546,50
61681,41
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.02.2019