Institūcijas budžeta izdevumi

11.07.2018Drukāt
Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018. gada jūnijā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publisko amatpersonām un darbiniekiem izmaksāto atalgojumu 2018. gada jūnijā.

 

N.p.k. Vārds Uzvārds Amats Aprēķinātais atalgojums EUR
1 Dace Āķe Juridiskās nodaļas vadītājs 1479,64
2 Renāte Alberga Departamenta direktors 1795,30
3 Jūlija Blažuka Sociālais darbinieks 1190,00
4 Liene Bokova Lietvedības pārzinis 742,66
5 Ija Cimdiņa Psihiatrs 644,26
6 Kristaps Daukšte Informācijas vadības speciālists 753,31
7 Sigita Dēliņa Referents 495,60
8 Marianna Dreja Priekšnieks 2799,24
9 Anita Ērgle Referents 618,98
10 Ilze Garkalne Referents 888,33
11 Ilona Gehtmane-Hofmane Referents 419,46
12 Anita Gotharde Priekšnieka vietnieks 2305,80
13 Ina Hižņikova Galvenais inspektors 298,73
14 Helmārs Immers Automobiļa vadītājs 755,52
15 Māra Jansone Referents 888,69
16 Inese Kapača Vecākais inspektors 408,00
17 Liene  Kauliņa-Bandere Priekšnieka vietnieks 2183,55
18 Sigita Kokoreviča Vecākais inspektors 668,00
19 Gunita Kopeika Galvenais inspektors 941,72
20 Ivars Koškins Referents 357,14
21 Laura Ķurbe Departamenta direktora vietnieks 1305,20
22 Vineta  Laizāne Psihologs 1190,00
23 Jānis Lapa Referents 328,57
24 Sindijs Logins Juriskonsults 1272,57
25 Aleksejs Makuševs Vecākais inspektors 1403,51
26 Natālija Maķējeva Lietvedis 541,40
27 Zita Mežinska Lietvedības pārzinis 596,00
28 Edīte Milevska Galvenais inspektors 1339,00
29 Inga Millere Nodaļas vadītājs 1781,49
30 Marija Musatova Psihologs 1190,00
31 Jānis Pāvulēns Projekta konsultants bērnu tiesību aizsardzības jomā 643,50
32 Līga Rēdere Projekta konsultants administratīvajos jautājumos 1287,00
33 Reinalds Rimša Referents 771,26
34 Inese Roste Speciālais pedagogs 1093,00
35 Anda Sauļūna Referents (uzticības tālruņa sadarbībai ar ārvalstu organizācijām) 1181,16
36 Inga Sazonova Juriskonsults 1489,26
37 Baiba Skrabāne Departamenta direktora vietnieks 1305,20
38 Agris Skudra Departamenta direktors 1052,19
39 Marija Sorokina Referents 879,62
40 Ilona Sprūģe Psihiatrs 655,15
41 Taivo Trams Referents 1534,00
42 Jānis Ukše Nodaļas vadītājs 1781,49
43 Ļubova Vasečko Referents 495,60
44 Rita Vasiļjeva Galvenais inspektors 1247,24
45 Brigita Veidmane Vecākais inspektors 998,86
46 Amanda Vēja Departamenta direktors 1767,00
47 Evita Vikmane Referents 437,14
48 Olga Vingre Projekta vadošais finansists 1791,27
49 Ginta Voinarovska Sociālais darbinieks 1190,00
50 Vita Zariņa Galvenais inspektors 1422,20
51 Inese Zvirgzdiņa Vecākais inspektors 668,00
52 Maija Žuka-Jēkabsone Atkarību profilakses speciālists 546,50
55818,31
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.02.2019