Institūcijas budžeta izdevumi

16.12.2015
Informācija par amatu iedalījumu amatu grupās atbilstoši pamatfunkcijām.
03.02.2017
Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro).
16.12.2015
Informācija par sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem attiecīgajā institūcijā.
04.02.2015

 Publiskojam Paskaidrojumu par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam.

Ar to var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

16.06.2011
Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.
01.02.2011
Pievienotajos dokumentos iespējams iepazīties ar informāciju par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2011.gada budžetu.MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.02.2019