Pārskati un atskaites

19.03.2008Drukāt
ANALĪZE: 2007.gada bērnu tiesību ievērošanas rādītāju salīdzinošā analīze

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) salīdzinošajā analīzē apkopoti inspektoru darba kvantitatīvie rādītāji 2007.gadā un par normatīvo aktu pārkāpumiem piemērotās sankcijas. Analīze veikta, salīdzinot minētos datus Latvijas pilsētās un rajonos. Analīzes rezultātā izdarīti secinājumi, kā arī sagatavoti ieteikumi atklāto problēmu risināšanai. Minētas arī VBTAI veiktās darbības bērnu tiesību aizsardzības jomā aktuālo problēmu risināšanā.

Materiāla saturs:

1. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzraudzības nodaļas inspektoru darba kvantitatīvie rādītāji 2007.gadā

2. Inspektoru 2007.gada pārbaudēs konstatēto bērnu tiesību ievērošanas rādītāju salīdzinošā analīze pilsētās un rajonos

3. 2007.gadā par normatīvo aktu pārkāpumiem piemērotās sankcijas

4. Secinājumi

5. Inspekcijas darbības un ieteikumi atklāto problēmu risināšanā bērnu tiesību aizsardzības jomā


Pievienotie materiāli

 
2007.gada bērnu tiesību ievērošanas rādītāju salīdzinošā analīzeMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 15.01.2021