Pārskati un atskaites

08.07.2008

Šeit pieejams kopsavilkums par 2008.gada 2.ceturksnī (aprīlī, maijā, jūnijā) paveikto.

04.04.2008

Šeit pieejams kopsavilkums par 2008.gada 1.ceturksnī (janvārī, februārī, martā) paveikto.

19.03.2008

Sākot ar 2008.gada martu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) mājas lapā ikvienam interesentam ir pieejami apkopojumi par iepriekšējo mēnešu aktivitātēm un paveikto. Šeit pieejami darbības rezultāti par februāri.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas statistika par 2007.gadu


19.03.2008

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) salīdzinošajā analīzē apkopoti inspektoru darba kvantitatīvie rādītāji 2007.gadā un par normatīvo aktu pārkāpumiem piemērotās sankcijas. Analīze veikta, salīdzinot minētos datus Latvijas pilsētās un rajonos. Analīzes rezultātā izdarīti secinājumi, kā arī sagatavoti ieteikumi atklāto problēmu risināšanai. Minētas arī VBTAI veiktās darbības bērnu tiesību aizsardzības jomā aktuālo problēmu risināšanā.

19.03.2008

Analizējot saņemtos zvanus secināts, ka bērnus visvairāk satrauc vienaudžu attiecības, īpaši emocionālā un fiziskā vardarbība no vienaudžu puses izglītības iestādēs. Bērni daudz runā par to, ka cieš no vienaudžu apsmiekla, ņirgāšanās, pazemošanas.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.04.2020