Pārskati un atskaites

19.03.2008

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) salīdzinošajā analīzē apkopoti inspektoru darba kvantitatīvie rādītāji 2007.gadā un par normatīvo aktu pārkāpumiem piemērotās sankcijas. Analīze veikta, salīdzinot minētos datus Latvijas pilsētās un rajonos. Analīzes rezultātā izdarīti secinājumi, kā arī sagatavoti ieteikumi atklāto problēmu risināšanai. Minētas arī VBTAI veiktās darbības bērnu tiesību aizsardzības jomā aktuālo problēmu risināšanā.

19.03.2008

Analizējot saņemtos zvanus secināts, ka bērnus visvairāk satrauc vienaudžu attiecības, īpaši emocionālā un fiziskā vardarbība no vienaudžu puses izglītības iestādēs. Bērni daudz runā par to, ka cieš no vienaudžu apsmiekla, ņirgāšanās, pazemošanas.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas statistika par 2006.gadu


29.06.2007

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kā atsevišķa valsts iestāde sāka darboties 2005.gada 1.decembrī, līdz ar to 2006.gads inspekcijai bijis pirmais darba gads. Inspekcijas dibināšanas mērķis bija pievērst lielāku uzmanību bērnu tiesību jautājumiem. Tādēļ tās galvenie uzdevumi ir uzraudzīt bērnu tiesību ievērošanu, sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par bērnu tiesību un pienākumu jautājumiem, kā arī sniegt palīdzību bērniem, kas nonākuši krīzes situācijā.

22.06.2007

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) salīdzinošajā analīzē apkopoti VBTAI konstatētie bērnu tiesību ievērošanas pārkāpumi 2006.gadā un par normatīvo aktu pārkāpumiem piemērotās sankcijas. Analīze veikta, salīdzinot minētos datus Latvijas pilsētās un rajonos. Analīzes rezultātā izdarīti secinājumi, kā arī sagatavoti ieteikumi atklāto problēmu risināšanai.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 09.08.2020