Kontaktinformācija

Drukāt
Kontaktinformācija

 

Amata nosaukums

Vārds, uzvārds

E-pasta adrese

Tālrunis

PRIEKŠNIECE

Priekšniece

Marianna Dreja

marianna.dreja@bti.gov.lv

Priekšnieka vietniece

Anita Gotharde

anita.gotharde@bti.gov.lv

67 359 128

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS DEPARTAMENTS

Departamenta direktore

Renāte Alberga

renate.alberga@bti.gov.lv

67 359 134

Departamenta direktora vietniece

Baiba Skrabāne

baiba.skrabane@bti.gov.lv

67 359 144

Galvenā inspektore – Rīga

Vita Zariņa

vita.zarina@bti.gov.lv

67 359 157

Vecākais inspektors

Raimonds Egle

raimonds.egle@bti.gov.lv

67 359 146

Vecākā inspektore

Marta Saklaure

marta.saklaure@bti.gov.lv

67 359 131

Vecākais inspektors

Andris Ārgalis

andris.argalis@bti.gov.lv

67 359 144

Galvenā inspektore – Rēzekne

Gunita Kopeika

gunita.kopeika@bti.gov.lv

64 628 145

Galvenā inspektore – Daugavpils

Edīte Milevska

edite.milevska@bti.gov.lv

65 422 337

BĀRIŅTIESU UN AUDŽUĢIMEŅU DEPARTAMENTS

Departamenta direktors

Rinalds Liepiņš

rinalds.liepins@bti.gov.lv

67 359 128

Departamenta direktora vietniece

Laura Ķurbe

laura.kurbe@bti.gov.lv

67 893 686

Galvenā inspektore

Inese Zvirgzdiņa

inese.zvirgzdina@bti.gov.lv

67 359 149

Vecākā inspektore

Sigita Kokoreviča

sigita.kokorevica@bti.gov.lv

67 359 154

Vecākā inspektore - Rīga

Brigita Veidmane

brigita.veidmane@bti.gov.lv

67 359 142

Vecākā inspektore – Rēzekne

Inese Kapača

inese.kapaca@bti.gov.lv

64 623 389

Vecākais inspektors – Daugavpils

Aleksejs Makuševs

aleksejs.makusevs@bti.gov.lv

65 422 336

ĢIMEŅU AR BĒRNIEM ATBALSTA DEPARTAMENTS

Departamenta direktore

Amanda Vēja

amanda.veja@bti.gov.lv

67 359 147

Referents

Taivo Trams

taivo.trams@bti.gov.lv

67 359 145

Referenti/es

Sigita Dēliņa, Anita Ērgle, Ilze Garkalne, Māra Jansone, Reinalds Rimša, Anda Sauļūna, Marija Sorokina, Ļubova Vasečko, Evita Vikmane, Jānis Lapa, Ilona Gehtmane - Hofmane, Ivars Koškins

ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA

Nodaļas vadītājs

Jānis Ukše

janis.ukse@bti.gov.lv

67 359 138

Lietvedības pārzine

Liene Bokova

pasts@bti.gov.lv

67 359 128

Lietvedības pārzine

Zita Mežinska

pasts@bti.gov.lv

67 359 128

Informācijas vadības speciālists

Kristaps Daukšte

kristaps.daukste@bti.gov.lv

67 359 136

Automobiļa vadītājs

Helmārs Immers

helmars.immers@bti.gov.lv

JURIDISKĀ NODAĻA

Nodaļas vadītājs

Gunita Kovaļevska

gunita.kovalevska@bti.gov.lv

67 359 135

Juriskonsults

Sindijs Logins

sindijs.logins@bti.gov.lv

67 359 140

Juriskonsults

Inga Sazonova

inga.sazonova@bti.gov.lv

67 359 155

Juriskonsults

Olga Dmitrijeva

olga.dmitrijeva@bti.gov.lv

67 359 148

ESF LĪDZFINANSĒTAIS PROJEKTS 9.2.1.3/16/I/001 “ATBALSTA SISTĒMAS PILNVEIDE BĒRNIEM AR SASKARSMES GRŪTĪBĀM, UZVEDĪBAS TRAUCĒJUMIEM UN VARDARBĪBU ĢIMENĒ”

Priekšnieka vietniece projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros

Liene Kauliņa – Bandere

liene.kaulina-bandere@bti.gov.lv

67 359 143

Konsultatīvās nodaļas vadītāja

Inga Millere

inga.millere@bti.gov.lv

67 893 546

Vadošā finansiste

Olga Vingre

olga.vingre@bti.gov.lv

67 893 547

Projekta konsultante administratīvajos jautājumos

Līga Rēdere

liga.redere@bti.gov.lv

67 893 548

Konsultatīvās nodaļas lietvede

Natālija Maķējeva

konsultativaiscentrs@bti.gov.lv

67 359 129

Psiholoģe

Vineta Laizāne

vineta.laizane@bti.gov.lv

67 893 549

Psiholoģe

Marija Musatova

marija.musatova@bti.gov.lv

67 893 550

Sociālā darbiniece

Jūlija Blažuka

julija.blazuka@bti.gov.lv

67 893 551

Sociālā darbiniece

Agnese Sprūģe

agnese.spruge@bti.gov.lv

67 893 552

Speciālā pedagoģe

Envija Brūdere

envija.brudere@bti.gov.lv

67 893 502

Speciālā pedagoģe

Dace Lonerte

dace.lonerte@bti.gov.lv

67 893 503

Psihiatre

Ilona Sprūģe

ilona.spruge@bti.gov.lv

67 893 503

Psihiatre

 Olga Sidorova

olga.sidorova@bti.gov.lv

 

Atkarību profilakses speciāliste

Maija Žuka - Jēkabsone

maija.zuka-jekabsone@bti.gov.lv

67 893 501

Projekta konsultants bērnu tiesību aizsardzības jomā

Jānis Pāvulēns

janis.pavulens@bti.gov.lv

67 893 501

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 11.12.2018